Nga tính cho Belarus hoãn trả nợ 10 năm

BelarushồiđầunămyêucầuNgatáicơcấuvàtáicấpvốnchocácnghĩavụnợcủaMinsktrongnăm2022.Dođó,Moskvaquyếtđịnh …[chi tiết]

Đề xuất đọc

Ukraine nói Nga củng cố lực lượng bờ đông sông Dnieper

Ukraine nói Nga củng cố lực lượng bờ đông sông Dnieper

"NgatiếptụchỗtrợhậucầnchocácđơnvịởtỉnhKherson,tìmkiếmcácphươngthứcantoànđểcungcấpthiếtbị,vũkhívàvậtt ...

Đọc phổ biến